Voormalig terrein aan de Eekbrouwersweg 2016-2018

Het woonlab Minitopia in Den Bosch Eekbrouwersweg heeft zo’n 2,5 jaar bestaan en daar werd sinds oktober 2016 bewoond door een kleine groep bewoners. In het voorjaar van 2016 startte Rezone (Rolf van Boxmeer en Tessa Peters) met het woonlab Minitopia op een stuk grond van woningcorporatie Zayaz.

 Wat aanvankelijk als een onderzoek en expo startte van nieuwe woonvormen, veranderde langzaam in een experimenteertuin voor allerlei verschillende nieuwe vormen van bouwen en wonen, waar ook daadwerkelijk gewoond kan worden door een gedoogconstructie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zo kon Rezone het onderzoek direct in de praktijk toetsen. Door de verschillende achtergronden van de initiators (kunstsector versus architectuur en bouw) ontstaat een basis van waaruit op een vernieuwende manier naar wonen en de tijdelijke ontwikkeling van wonen wordt gekeken.

Doordat er meer dialectisch wordt gewerkt en ze de verschillen uit het vakgebied juist gebruiken om tot een concept te komen. Minitopia is organisch en iteratief gestart. Geen compleet totaal plan, maar uitgaande van het terrein, de gebruiker en inzetten op crossovers is Minitopia tot zijn huidige vorm gekomen. Rezone gelooft dat deze aanpak, waar co-creatie en cultuur een groot aandeel in hebben, zorgt voor een breedgedragen concept dat ook overdraagbaar is naar andere gebieden, terreinen en leegstaande panden.