Minitopia is een project waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen.

Klein, innovatief, duurzaam, demontabel, flexibel, tijdelijk, het zijn zomaar een paar termen die hier in de verschillende huizen, telkens weer anders, vorm hebben gekregen.

We begonnen met Dromen over anders Wonen in 2016 onder de naam Minitopia ‘s-Hertogenbosch. Met vijf Tiny Houses startten wij aan de Eekbrouwersweg in de wijk De Rompert op een braakliggend stuk grond van woningcorporatie Zayaz.

In juni 2018 is Minitopia verhuisd en in uitgebreide vorm geland hier op de Poeldonk. De komende vijf jaar (tot maximaal juni 2023) wordt het gebied ingevuld met bijzonder wonen en met kunst en architectuur. Dit terrein, dat voorheen milieustraat was, heeft hiermee een nieuw soort circulaire bestemming gekregen. 

  • De huizen zelf zijn zoveel mogelijk volgens circulaire principes gebouwd doordat er veel gebouwd is met reeds bestaande materialen. Ook hebben bewoners bij de bouw gebruikgemaakt van herbruikbare materialen of juist van natuurlijke materialen die makkelijk composteerbaar zijn. 
  • De woningen zijn allemaal demontabel of anderszins te verplaatsen naar een nieuw gebied, waar ze aan een volgende levenscyclus kunnen beginnen.
  • Standaard bouwmethoden en ontwerpen zul je op Minitopia niet snel tegenkomen. Het is een levend laboratorium waar innovatieve en experimentele woonvormen worden onderzocht. 

De diverse ontwerpen zijn tot stand gekomen door zelfbouw of in co-creatie huurders en de woningcorporatie.

Het doel van Minitopia is om nieuwe wooninitiatieven te ontwikkelen die in kunnen spelen op een woonvraag waar de huidige markt onvoldoende snel aan kan beantwoorden. De nieuwe woonvraag is flexibeler, lichter, en vaak ook dynamischer en tijdelijker. Minitopia wil in transformatiegebieden locaties creëren waar in hoge mate van vrijheid en co-creatie gewoond kan worden. Hierbij wordt het tijdelijk ‘braakliggen’ van de transformatiegebieden omgezet in positief gebruik.

Initiatiefnemer

Partners