Oproep:
eigenzinnige woningbouwers
gezocht!

Locatie: Buurtschap te Veld Eindhoven
Deadline inschrijven: 1 juni 2021

Binnen het nieuwe woongebied Buurtschap te Veld in Eindhoven is ruimte voor 100 vrije woonvormen met een footprint van max 50 m2. Hoe deze eruit zien mag je hier zelf bepalen. Je kan je woning volledig zelf ontwerpen en bouwen. Je kan gebruikmaken van bestaande woonunits en deze op locatie afbouwen of een kant- en klare woning plaatsen, zoals een Tiny House. Het is ook mogelijk om samen met ons een ontwerp te maken van je woning en deze te (laten) bouwen.
De vrije woonvormen zijn een initiatief van Minitopia.
Via onderstaand inschrijfformulier kan je je interesse tonen in het bouwen of plaatsen van een compacte woning bij Buurtschap te Veld.

Over de locatie

Buurtschap te Veld is een nieuw woongebied in Eindhoven Noord, gelegen tussen de Castiliëlaan en de Huizingalaan. Buurtschap te Veld betekent samenwonen in het groen. Letterlijk. Hier geven we een nieuwe en eigentijdse invulling aan een buurtschap. Waar bewoners verbonden zijn met elkaar en met het landschap. 

De opzet van de wijk nodigt uit om samen met je buren te bouwen aan een gemeenschap. Geen anonieme bouwblokken, maar groepjes woningen in wisselende samenstelling en heel veel gezamenlijke ruimte om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ontwikkelen. 
Binnen Buurtschap te Veld gaan wij één perceel realiseren met vijftig compacte (zelfbouw)woningen. De overige vijftig microwoningen worden verdeeld over tien ‘kamers’. Hier komt een mix van zelfbouw- en kant en klare woningen met sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen.

Bij Buurtschap te Veld stap je zo vanuit je huis de natuur in. We bouwen voort op de bestaande groene omgeving en voegen ook heel veel bomen toe. De woningen worden gemaakt van veelal natuurlijke materialen en staan midden in het landschap: grote ‘tuinen’ die je deelt met de rest van de buurt. www.buurtschapteveld.nl 

Wie zoeken we?

Voor de 100 vrije woonvormen zoeken we eigenzinnige zelfbouwers, Tiny House lovers en duurzame innovators die liefst wonen in een huis gemaakt van natuurlijke of hergebruikte materialen en oog hebben voor inventieve toepassingen die bijdragen aan een kleine footprint. We zijn op zoek naar mensen die zorg willen dragen voor hun omgeving en buurtgenoten graag een handje helpen als dat nodig is. Welke leeftijd je hebt of hoe de samenstelling van je huishouden eruit ziet speelt geen rol. Wij zien graag de reactie tegemoet van allerlei verschillende mensen.

Met welke woning kan je je inschrijven?

Inschrijven kan met een idee voor een compacte woning die een footprint van maximaal 50 m2 heeft. Een footprint houdt in ‘daar waar de woning de grond raakt’. De woning mag twee lagen hebben. We selecteren woningen op basis van de originaliteit van het ontwerp, de gekozen materialen en het duurzame of circulaire karakter van de woning. Ook  je motivatie om hier te komen wonen en wat je wil betekenen voor het sociale karakter van de wijk en de groene omgeving spelen mee.

Er zijn drie mogelijkheden voor inschrijving:

1) Je ontwerpt en bouwt je woning geheel zelf en dient bij de inschrijving een tekening of artist impression in zodat we je idee goed kunnen beoordelen.
2) Je bouwt niet zelf maar laat je woning bouwen en dient bij de inschrijving een moodboard, een referentiebeeld en/of een schets in.
3) Je koopt of hebt een Tiny House waarvan je een afbeelding meestuurt zodat we hier een duidelijk beeld van krijgen. 

Wij kunnen je helpen in het ontwerpen en bouwen van je woning. Onze woning heet RxDOMI en is aan jouw wensen aan te passen. Het basismateriaal van de woning is Fins vurenhout. Afmetingen, vorm, afwerkingsmaterialen, kleuren en zo meer kun je kiezen. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met ons via info@minitopia.eu.

Wat gaat het kosten?

Inschrijven
Zodra je bent geselecteerd als nieuwe bewoner van Buurtschap te Veld vragen wij € 500,- inclusief btw per inzending, dat is voor de organisatie- en administratiekosten om je inschrijving definitief te maken. 

Huurprijs
De kale huurprijs van de grond is afhankelijk van de grootte van je woning. Woningen tot 35 m2 zijn
€ 300,- vrijgesteld van BTW per maand. Woningen tot 50 m2 € 350,- vrijgesteld van BTW per maand. Woningen tot 100 m2 € 400,- vrijgesteld van BTW. Hier bovenop komen je reguliere kosten als water, licht en gemeentelijke belastingen. Het is niet mogelijk om de grond te kopen.

Inschrijven & traject

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Je krijgt hiervan een bevestiging. Let op! De uitvoering van ons deel van Buurtschap te Veld gebeurt in twee fasen: de eerste fase start met de bouw in het najaar / winter van 2021. De tweede in het voorjaar/ zomer van 2022. In het inschrijfformulier kan je aangeven of je een voorkeur hebt voor een van de fasen.

Selectie en fasering

Na de inschrijving volgt de selectieprocedure. Hierbij kijken wij, initiatiefnemers Tessa Peters en Rolf van het woonconcept Minitopia, allereerst naar de plannen voor de woning: het duurzame karakter ervan, de technische haalbaarheid en de originaliteit. Daarna beoordelen we de opgegeven motivatie om bij Buurtschap te Veld te gaan wonen en vervolgens kijken we naar een goede mix van achtergronden, dan gaat het bijvoorbeeld om leeftijd, gezinssamenstelling en levensfase. Van alle inzendingen maken we een longlist, een eerste selectie bewoners die we uitnodigen om hun plan kort te presenteren. Uit deze groep selecteren we de definitieve nieuwe bewoners van Buurtschap te Veld. De ontwikkeling van het woongebied gebeurt in verschillende bouwfasen. Indicatieve startmomenten voor de bouw of plaatsing van je woning op het terrein zijn: november 2021 en april 2022.

Tijdslijn (onder voorbehoud)

6 en 7 mei informatiebijeenkomst
1 juni deadline inschrijven
14 juni bekendmaking longlist
30 juni 1 en 2 juli presentaties van longlist
14 juli bekendmaking definitieve bewoners 1e fase
1 september deadline indienen bouwvergunning
1 oktober deadline inschrijving 2e fase
1 november / december start bouwfase 1
1 november presentaties longlist 2e fase
medio november: bekendmaking definitieve bewoners 2e fase
december indienen bouwvergunning
voorjaar 2022 oplevering fase 1
maart/april 2022 start bouw 2e fase
najaar 2022 oplevering fase 2

FAQ

Je woning mag maar hoeft niet per se een Tiny House te zijn, zolang de footprint maximaal 50m2 is.

Om de leefbaarheid op locatie goed te houden vragen we je om maximaal zes maanden op locatie te bouwen. In je aanmelding kun je aangeven hoe je je bouwproces inricht.

Je kan maximaal vijftien jaar op de locatie wonen. Na vijftien jaar bestaat de mogelijkheid voor een verlenging van nog eens vijftien jaar. Of dit door gaat weten we pas in 2036. Wij dienen de woningen in bij het bouwbesluit tijdelijke bouw, maar aangezien je hier mogelijk langer kan blijven wonen is het slim om in je plannen rekening te houden met een woning die later ook geschikt is of gemaakt kan worden voor de langere termijn.

Buurtschap te Veld krijgt in totaal 15 kamers, percelen waar plukjes woningen geplaatst worden. Een perceel met 50 woningen is volledig zelfbouw, verder zullen de overige 50  zelfbouwwoningen een mix vormen met de andere woonvormen in het gebied. Ze worden geplaatst tussen de sociale en vrije huurwoningen, koopwoningen en de woningen met nieuwe bouwmogelijkheden van het Living Lab 040.  Wij maken een indeling van de verdeling van de woningen. Zodat er een goede mix van type woningen in het woongebied ontstaat.

Naast je contactgegevens vragen we naar je motivatie om hier te wonen. We vragen ook een omschrijving van het idee voor je woning, met een vermelding van de materiaalkeuze, de eventuele duurzame toepassingen en hergebruik van bestaande materialen. Een afbeelding, tekening of moodboard dat je idee voor een woning verbeeldt is eveneens onderdeel van het inschrijfformulier. Net als een indicatie van je bouwproces en wat je graag voor je omgeving wil doen.

Op onze website www.minitopia.eu vind je voorbeelden van woningen en verhalen van bewoners van Minitopia Poeldonk, een soortgelijke woonlocatie. In ons boek Minitopia, ruimte voor je woonwens worden de verschillende type woningen uitgebreid besproken. Het boek kan je kopen via nai010uitgevers.com/minitopia

Contact

Zie voor meer informatie over het woongebied Buurtschap te Veld:
www.buurtschapteveld.nl

Voor praktische vragen die niet terug komen bij de FAQ kan je terecht bij onze locatiemanager Tanea Tajiri via
inschrijving@minitopia.eu

Voor redactionele vragen kan je terecht bij onze communicatiemedewerker Iris Peters via
iris@rezone.eu