De nieuwe woonwens

6 juni 2023 live!Minitopia verbeeldt de nieuwe woonwens. Als je bewoners vraagt waarom ze hier willen wonen, dan krijg je vrijwel identieke antwoorden. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze het comfort van de stedelijke voorzieningen kunnen combineren met het relaxte buitenleven. In een gebied waar ze vrijheid voelen en er prettig sociaal contact is met de mensen om hen heen. - Tessa Peters en Rolf van Boxmeer

Artikel de nieuwe woonwens

Bij ons maken we gebruik van locaties die tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, wat resulteert in minder regelgeving. Dit geldt ook voor onze woningen, die van tijdelijke aard zijn. Uiteraard moeten deze woningen voldoen aan het Bouwbesluit voor tijdelijke bouw, met een focus op stevige constructie en brandveiligheid. Wat de bewoners betreft, hebben zij volledige vrijheid. Ze kunnen hun woning ontwerpen en bouwen naar eigen smaak, en dat nog sneller dan gebruikelijk.

Buitenleven
Bewoners van Minitopia leven graag buiten met de seizoenen. Ze omringen hun huizen met planten, bloemen en moestuinen en hebben aandacht voor de insecten en vogels, en soms ook voor zeldzame dieren die dit aantrekt. Het valt op dat er rust en ruimte is. Al waait het hard, het oogt stil. Kippen scharrelen rond en kinderen hollen achter elkaar aan. Dat is geen probleem omdat het terrein grotendeels autovrij is.

Vrij
De vrijheid om je eigen woning vorm te geven, is een ander veelgehoord argument. Het feit dat je zelf kunt kiezen welke materialen je gebruikt en hoe de vorm van je huis eruit komt te zien. Leven op Minitopia is een manier om weer controle over je wonen te krijgen en je minder afhankelijk te voelen van de traditionele markt. Het heeft ook te maken met betaalbaarheid. Wonen op plekken als Minitopia kost gemiddeld genomen minder dan een sociale huurwoning. Als niet al je geld naar een hypotheek of huur gaat, kun je andere dingen met je leven doen. Toen wij begonnen in 2016 zag je in naoorlogse woonwijken veel leegstand, maar ook een enorme stijging van huizenprijzen. De substantiële, maandelijkse aflossing om te wonen kan het woonplezier drukken.

Bewust leven  
De nieuwe woonwens heeft ook te maken met een veranderende levensstijl. Mensen gaan steeds bewuster met hun omgeving om. Ze produceren zo min mogelijk afval, consumeren liever ‘eerlijke’ producten en halen hun eten liever dichtbij dan van ver. Gestaag realiseren meer mensen zich dat we met onze huidige levenswijze wereldwijd ecosystemen aantasten. Bewoners van Minitopia voelen zich gemotiveerd om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Deze ‘conscious living’-levensstijl zie je terug in de manier waarop de huizen worden gebouwd. Bewoners kiezen zoveel mogelijk voor hergebruikte of natuurlijke materialen. Hennep, stro, verwerkte oude spijkerbroeken of schapenwol zijn voorbeelden van isolatiematerialen die je hier veel tegenkomt. Tegelijkertijd zie je dat materialen van Marktplaats worden gekocht en opnieuw gebruikt. Bewoners leggen hier veel creativiteit aan de dag en de uitkomst is vaak niet alleen milieuvriendelijk, maar ook budgetvriendelijk.

Light community
Naast creatieven zijn er andere doelgroepen die zich aangetrokken voelen tot ontwikkelplekken als Minitopia. Ouderen die met hun AOW niet veel te besteden hebben, starters die te weinig verdienen voor een koop- of vrije sector huurwoning, echtparen die gaan scheiden en in een overgangsfase zitten, of spoedzoekers die snel tijdelijk onderdak nodig hebben. Een betaalbaar huis zorgt ervoor dat mensen een nieuwe start kunnen maken in hun leven. Bewoners voelen zich bovendien tot Minitopia aangetrokken omdat ze graag ‘meer in het moment leven’, samen met elkaar. Het is een prettige vorm van een ‘light community’ met een centrale plek voor ontmoeting en bijeenkomst, en vele handen die aan een gedeelde omgeving werken. Er is een gevoel van vertrouwen dat soms in grote steden wordt gemist.

“Hier leeft de overtuiging om het leven anders aan te pakken.”

Mensen willen niet per se rijk maar vooral gelukkig zijn. Geluk hangt niet samen met status of een ambitiedrang. Het zit ‘m niet per se in economische groei, iets waar jarenlang in Nederland de focus op heeft gelegen. Het geluk is verscholen in kleine zaken, die je persoonlijk aangaan. Zoals je woning en je leefomgeving.

De nieuwe stad is een flexibele stad
Mensen leiden ten opzichte van decennia terug een flexibel leven. Niets is meer op eenzelfde manier voor een langere termijn vastgelegd. Banen en relaties veranderen, je sociale kring verandert mee.  Maar je woning past zich nog niet op je verschillende levensfasen aan.
Op Minitopia is veel aandacht voor een flexibel gebruik van woningen en gebieden die tijdelijk bestemd zijn voor wonen. We vestigen ons in transformatiegebieden die met een woonbestemming voor een bepaalde tijd afwijken van het bestemmingsplan. Van tevoren is duidelijk dat we hier niet voor altijd kunnen blijven. De woningen zijn daarom zo gebouwd dat je ze kan verplaatsen. Dus straks met de verhuizing staan er een aantal diepladers op het terrein die de huizen meenemen en laten wij het weer achter zoals we het aantroffen.  

Onze missie is om in elke stad van dit soort flexibele woonterreinen te realiseren, als aanvulling op het bestaande woonaanbod, zodat we als maatschappij eenvoudiger meebewegen met veranderende omstandigheden. De grond dient dan de ene keer voor wonen en na enige tijd mogelijk als recreatiegebied of zorgvoorziening. Al naar gelang de dan heersende vraag. 

Van een flexibele ruimte in een stad kan je fantaseren hoe dat eruit komt te zien. En het ook realiseren. Terwijl dat van een woonwijk met ‘vaste’ eengezinswoningen veel minder denkbaar is.

“Flexibel wonen is niet een tijdelijke oplossing, het is een manier van leven.”

Ruimte voor je woonwens
Als je vloeibare woongebieden creëert, die fluctueren en waar mensen de ruimte krijgen om hun eigen woning te maken, dan kom je tot woonomgevingen die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Op locaties die onwaarschijnlijk lijken. Wie had ooit gedacht te zullen wonen op een voormalige afvalstort in ‘s-Hertogenbosch dat vooral uit een betonnen vlakte bestond? De transformatie die we hier met Minitopia hebben bewerkstelligd kan net zo goed gelden voor een leegstaande kantoortoren naast de snelweg. 
Niet het aantal vierkante meters van een woning is zaligmakend. Het gaat vooral om een gevoel van ruimte en van vrijheid. Als dat er is willen mensen overal wonen.