Een duurzame toekomst in wonen

26 juli 2023 live!

Met trots presenteren we de vijfde aflevering van onze inspirerende serie 'Ruimte voor je woonwens', met als thema 'Een duurzame toekomst in wonen!' In deze bijzondere aflevering staat de rol van de ontwerpers centraal. Een warm welkom aan stedenbouwkundige Tom van Tuijn, onze speciale gast, die waardevolle inzichten zal delen over de betrokkenheid van zijn team bij het ontwerp van een nieuwe duurzame woonwijk in Eindhoven: Buurtschap te Veld. Een bijzondere wijk, met zo’n 670 woningen die in kleine groepjes verspreid in het landschap staan. Buurtschap te Veld is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Minitopia, Living Lab, 'Thuis, Woonbedrijf en Van Wijnen.
- Tessa Peters en Rolf van Boxmeer

Artikel een duurzame toekomst in wonen

Met hedendaagse technieken krijgen bewoners de mogelijkheid om zelf een huis te ontwerpen en bouwen, waardoor ze deels de rol van architect en aannemer op zich nemen. Dit biedt een geheel nieuw werkveld voor bewoners, waarbij lichtere constructies en integrale ontwerpen de norm worden. Woningen met een beperkte levensduur vragen om andere bouwkwaliteit en slim gebruik van ruimte, inclusief meubilair. De focus verschuift van enkel de buitenkant naar een compleet integraal product. Het ontwerpen van een tijdelijke woning vereist een andere benadering, waarbij bewoners hun persoonlijke wensen en behoeften centraal stellen en zelf verantwoordelijk zijn voor de realisatie ervan.

Architecten in een adviserende rol

De rol van architecten verandert bij tijdelijk wonen. Ze zijn niet langer alleen de ontwerpers van woningen, maar eerder de ontwikkelaars van tools en apps waarmee bewoners aan de slag kunnen. Deze verschuiving in verantwoordelijkheden maakt dat architecten meer nadruk leggen op het adviseren en begeleiden van bewoners bij hun ontwerpprocessen. Ze zijn meer betrokken bij de wensen en behoeften van de gebruikers van het product en spelen een cruciale rol bij het stimuleren van vraaggericht denken. Hierbij wordt het belangrijk om zowel de buitenkant als de binnenkant van de tijdelijke woningen als één geheel te beschouwen, waarbij slim ruimtegebruik en integratie van meubilair worden overwogen.

Woningcorporaties als facilitators van wonen

Een andere kijk op tijdelijk wonen opent nieuwe mogelijkheden voor woningcorporaties. In plaats van zich uitsluitend te richten op het bouwen van permanente woningen, verschuift hun missie naar het faciliteren van wonen. Dit betekent dat huurders meer inspraak en verantwoordelijkheid krijgen bij het ontwerpen en beheren van hun eigen woonruimte. Coöperaties worden opgericht, waarbij bewoners gezamenlijk het beheer en onderhoud van de huizen en omgeving op zich nemen. Deze vorm van eigenaarschap vergroot de betrokkenheid van bewoners en leidt tot een verbetering van de woonkwaliteit. Het versterken van het contact tussen de corporaties en de bewoners bevordert een meer mensgerichte benadering binnen de woningmarkt.

Deeleconomie en bewuste levensstijlen

De verduurzaming van de woningmarkt gaat hand in hand met een groeiende deeleconomie en bewuste levensstijlen. Bewoners worden steeds bewuster van hun ecologische voetafdruk en kiezen vaker voor duurzame, kleine woningen om hun impact op het milieu te verminderen. Het delen van goederen en diensten wordt populairder, en bewoners zijn bereid hun bezittingen en ruimtes te delen met anderen. Dit leidt tot een meer verantwoordelijke en sociale gemeenschap, waarbij het samenwerken aan duurzame oplossingen centraal staat.

De overheid als facilitator van vernieuwende initiatieven

Het realiseren van tijdelijke en duurzame woongebieden vereist ook de medewerking van de overheid. Momenteel ontbreekt vaak nog de passende regelgeving voor innovatieve initiatieven. Daarom is het essentieel om voortdurend in gesprek te gaan met gemeentes en provincies om regelgeving op maat te creëren. Een lichte, risicogerichte benadering kan helpen om de veiligheid te waarborgen terwijl ruimte wordt geboden aan vernieuwende concepten. Gebiedsontwikkeling moet meer op maat worden afgestemd, waarbij flexibiliteit en maatwerk centraal staan.