Buurtschap te veld: Ruimte voor 100 (zelfgebouwde) microwoningen

De inschrijvingen zijn geopend voor de laatste woningen (maximaal 30m2)

Buurtschap te Veld is een nieuw woongebied in Eindhoven Noord, gelegen tussen de Castiliëlaan en de Huizingalaan. Buurtschap te Veld betekent samenwonen in het groen. Letterlijk. Hier geven we een nieuwe en eigentijdse invulling aan een buurtschap. Waar bewoners verbonden zijn met elkaar en met het landschap. Binnen het nieuwe woongebied Buurtschap te Veld in Eindhoven is ruimte voor 100 eigenzinnige woonvormen met een footprint van max 50 m2 (en 100 m2 max vloeroppervlakte). Hoe deze eruit zien mag je hier zelf bepalen. Je kan je woning volledig zelf ontwerpen en bouwen. Je kan gebruikmaken van bestaande woonunits en deze op locatie afbouwen of een kant- en klare woning plaatsen, zoals een Tiny House.

Over de locatie

De opzet van de wijk nodigt uit om samen met je buren te bouwen aan een gemeenschap. Geen anonieme bouwblokken, maar groepjes woningen in wisselende samenstelling en heel veel gezamenlijke ruimte om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ontwikkelen. 

Binnen Buurtschap te Veld gaan wij één perceel realiseren met vijftig compacte (zelfbouw)woningen, deze worden toebedeeld aan de inschrijvers van fase 1. De overige vijftig microwoningen worden verdeeld over tien ‘kamers’. Hier komt een mix van zelfbouw- en kant en klare woningen met sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen.

Bij Buurtschap te Veld stap je zo vanuit je huis de natuur in. We bouwen voort op de bestaande groene omgeving en voegen ook heel veel bomen toe. De woningen worden gemaakt van veelal natuurlijke materialen en staan midden in het landschap: grote ‘tuinen’ die je deelt met de rest van de buurt. www.buurtschapteveld.nl 

De eerste bewoonster van Buurtschap te veld

“Laura ging aan de slag met een ontwerper en kreeg zo een huisje dat helemaal aan haar wensen voldoet. Haar huisje mag vijftien jaar blijven staan. “Anderen hebben een vergunning voor dertig jaar, maar dan moest je aan strengere eisen voldoen.” (Rogier van Son Omroep Brabant) Meer lezen over Laura’s avontuur? Klik dan op de onderstaande link!

Wie zoeken we en Met welke woning kan je je inschrijven?

Voor de 100 eigenzinnige, compacte woningen zoeken we creatieve zelfbouwers, Tiny House lovers en duurzame innovators die liefst wonen in een huis gemaakt van natuurlijke of hergebruikte materialen en oog hebben voor inventieve toepassingen die bijdragen aan een kleine footprint. We zijn op zoek naar mensen die zorg willen dragen voor hun omgeving en buurtgenoten graag een handje helpen als dat nodig is. Welke leeftijd je hebt of hoe de samenstelling van je huishouden eruit ziet speelt geen rol. Huisdieren zijn welkom. Laat ons in het inschrijfformulier wel even weten welk(e) dier(en) je mee zou willen nemen. 

Inschrijven kan met een idee voor een compacte woning. De woning mag twee lagen hebben en een maximale oppervlakte van 40m2. We selecteren woningen op basis van de originaliteit van het ontwerp, de gekozen materialen en het duurzame of circulaire karakter van de woning. Ook  je motivatie om hier te komen wonen en wat je wil betekenen voor het sociale karakter van de wijk en de groene omgeving spelen mee.

Er zijn drie mogelijkheden voor inschrijving:

1) Je ontwerpt en bouwt je woning geheel zelf en dient bij de inschrijving een tekening of artist impression in zodat we je idee goed kunnen beoordelen.
2) Je bouwt niet zelf maar laat je woning bouwen en dient bij de inschrijving een moodboard, een referentiebeeld en/of een schets in.
3) Je koopt of hebt een Tiny House waarvan je een afbeelding meestuurt zodat we hier een duidelijk beeld van krijgen. 

Wij kunnen je helpen in het ontwerpen en bouwen van je woning. Onze woning heet RxDOMI. In feite is dit een tool waarmee jij je eigen woning kan ontwerpen en (laten) bouwen. Het basismateriaal van de woning is Fins vurenhout. Afmetingen, vorm, afwerkingsmaterialen, kleuren en zo meer kun je kiezen. Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op de website van de RxDOMI. 

Wat gaat het kosten?

Inschrijven
Zodra je bent geselecteerd als nieuwe bewoner van Buurtschap te Veld vragen wij € 500,- inclusief btw per inzending, dat is voor de organisatie- en administratiekosten om je inschrijving definitief te maken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de betaling van het inschrijfgeld, bijvoorbeeld in de zin van een definitieve plek op Buurtschap te Veld. Dit is mede afhankelijk van het traject en proces van de vergunningaanvraag.

Huurprijs
De kale huurprijs van de grond is afhankelijk van de grootte van je woning. Woningen tot 35 m2 zijn
312,12,- vrijgesteld van BTW per maand. Woningen tot en met 55 m2 € 364,14,-vrijgesteld van BTW per maand. Woningen tot 100 m2 € 416,16- vrijgesteld van BTW. De jaarlijks inflatiecorrectie is 2%. 

Overige kosten
Maandelijks komen bovenop de huurprijs je reguliere kosten als water, licht en gemeentelijke belastingen. Het is niet mogelijk om de grond te kopen. 
Houd ook rekening met kosten ter voorbereiding van de aanvraag bouwvergunning. Hiervoor heb je een bouwtekening nodig, constructieve berekeningen en een tijdelijk of permanent bouwbesluit. De kosten hiervoor zijn totaal circa € 5.000,- voor een tijdelijk bouwbesluit en kunnen oplopen tot € 8.000,- voor een permanent bouwbesluit. 
Aanvullende kosten betreffen verder: notariskosten, overdrachtsbelasting en borg.

Let op, aangezien je geen eigenaar van de grond wordt is het lastig om een hypotheek te krijgen voor je woning. Een persoonlijke lening bij een bank kan mogelijk wel. Ons advies is om contact op te nemen met je bank en naar de mogelijkheden te vragen. In het inschrijfformulier vragen we je om een toelichting te geven op de financiële haalbaarheid. 

Inschrijven & traject

Inschrijven

Er zijn momenteel geen plekken meer beschikbaar. Mochten er plekken vrijkomen dan melden we dit via onze social media: @minitopia

Selectie en fasering

Als er een plek vrij komt schrijven we de mensen op de wachtlijst aan. Bij de selectieprocedure kijken wij, initiatiefnemers Tessa Peters en Rolf van het woonconcept Minitopia, allereerst naar de plannen voor de woning: het duurzame karakter ervan, de technische haalbaarheid en de originaliteit. Daarna beoordelen we de opgegeven motivatie om bij Buurtschap te Veld te gaan wonen en vervolgens kijken we naar een goede mix van achtergronden, dan gaat het bijvoorbeeld om leeftijd, gezinssamenstelling en levensfase.

FAQ

Hier kan je de presentatie terugkijken van ons plan voor Buurtschap te Veld.

Presentatie infoavond Buurtschap te Veld 6 mei 2021

Inclusief de kaart met de kamers. In je inschrijfformulier kan je hiernaar verwijzen als je een duidelijke voorkeur hebt. Wij proberen hier waar kan rekening mee te houden. 

Je woning mag maar hoeft niet per se een Tiny House te zijn, zolang de footprint maximaal 50m2 is. Dat is daar waar de woning de grond raakt. Je mag twee lagen bouwen. Dus je totale woonoppervlakte kan maximaal 100 m2 zijn. Je woning mag maximaal 6 meter hoog zijn. Dat heeft te maken met de geluidsnormen waar we aan willen voldoen. 

Om de leefbaarheid op locatie goed te houden vragen we je om maximaal zes maanden op locatie te bouwen. In je aanmelding kun je aangeven hoe je je bouwproces inricht.

We regelen waarschijnlijk een bouwhal in de buurt, zodat de bouwtijd op het terrein geminimaliseerd wordt. De 6 maanden bouwtijd zijn voor op het terrein. Binnen 6 maanden moet de buitenkant en binnenkant helemaal af zijn met een werkende keuken en toilet.

Droogtoilet kan wel, compost niet.

Consequentie is een boete clausule. We willen het bouwen in een hal stimuleren zodat je max 6 maanden nodig hebt om op het terrein te bouwen.

De bouw van de woningen start per kamer. Dus alle woningen in een kamer starten vrijwel tegelijkertijd met het bouwen of plaatsen van hun woning. Najaar 2021 en voorjaar 2022 zijn startmomenten. We houden een maximale bouwtijd op locatie aan van zes maanden. 

Wij gaan uit van dertig jaar. Na de eerste vijftien jaar hebben we een evaluatiemoment met de gemeente. Daarna is de intentie om de periode met nog eens vijftien jaar te verlengen, dertig in totaal dus. Wij dienen de woningen in bij het bouwbesluit tijdelijke bouw, maar aangezien je hier mogelijk langer kan blijven wonen is het slim om in je plannen rekening te houden met een woning die later ook geschikt is of gemaakt kan worden voor de langere termijn. Het is vooralsnog, voor zover we dat nu kunnen overzien, niet mogelijk om hier permanent te wonen. 

Ja je kan je inschrijven op het adres. Je krijgt een eigen postadres. 

Buurtschap te Veld krijgt in totaal 15 kamers, percelen waarin plukjes woningen geplaatst worden. Eén perceel met 50 woningen is volledig het gedeelte van Minitopia, verder zullen de overige 50  geselecteerde woningen een mix vormen met de andere woonvormen in het gebied. Ze worden dus geplaatst tussen de sociale en vrije huurwoningen, koopwoningen en de woningen met nieuwe bouwmogelijkheden van het Living Lab 040.  Wij maken een indeling van de verdeling van de woningen. Zodat er een goede mix van type woningen in het woongebied ontstaat. De afstand tussen de woningen zal circa 5 meter zijn.
Je kan in het inschrijfformulier altijd aangeven waar je voorkeur naar uitgaat. We kunnen niet op voorhand aangeven of het lukt om hier rekening mee te houden. Dat is afhankelijk van de omstandigheden/wensen van de mede-bewoners. 

Op de website van Buurtschap te Veld komt de omgevingsvisie te staan, het beeldkwaliteitsplan, mobiliteitsplan en stedenbouwkundig plan 

www.buurtschapteveld.nl

De woningen moeten voldoen aan een tijdelijk bouwbesluit. In overleg met de gemeente wordt vastgesteld hoeveel we hiervan kunnen afwijken. Met betrekking tot de welstand: er ligt een beeldkwaliteitsplan op het hele gebied van Buurtschap te Veld. Hier wordt ingezet op groen en worden natuurlijke materialen aanbevolen. Binnen ons gedeelte van het plan krijgen bewoners zoveel mogelijk ruimte om hun eigen woonidee uit te werken. Onze afweging wat betreft de selectie van de woningen zal gemaakt worden op basis van originaliteit (bv in vorm van de woning en/of materiaalgebruik), de duurzame toepassingen en de getoonde betrokkenheid bij het plan voor Buurtschap te Veld. 
Het plan van alle woningen hoeft niet langs een welstandscommissie, maar we voeren wel op voorhand een gesprek met de welstandscommissie van de gemeente Eindhoven.  

Om de kamers komt een kamerafscheiding en d.m.v. groen kan je privacy creëren rondom je eigen woning. Daarnaast wordt per kamer en per heel Buurtschap te Veld gekeken naar hoe het groenplan er verder uit kan komen te zien. 

In principe zijn dieren welkom. Honden zouden veilig rond moeten kunnen lopen. We staan niet achter grote schuttingen of hoge afrasteringen op het terrein. Als je iets wilt bouwen dan liefst met groen, of het zou erg laag moeten zijn. Er zijn veel bewoners die dieren willen houden zoals kippen. We kunnen ook kijken hoe we dit gezamenlijk kunnen organiseren in een later stadium van de ontwikkeling van het gehele terrein. 

We zijn dit nog aan het bepalen maar we verwachten 3×25 ampère.

Wij hebben een structuur ontwikkeld wat de basis vormt voor de communityvorming per kamer en m.b.t. het hele terrein. Het is de bedoeling dat de community organisch groeit. Elke kamer krijgt een bewonersvereniging. In een gemengde kamer, dus in een kamer met sociale/vrije huur en koopwoningen vorm je met de eigenbouwers een bewonersvereniging en waarschijnlijk ook met de andere bewoners. We onderzoeken nog hoe het een in het ander kan grijpen. Binnen het gehele gebied worden communitymanagers ingezet, die werken met thema’s en kamers.

In de bewonersvereniging worden collectief zaken geregeld als de te verrekenen elektra en het versterken van de kwaliteit van het sociale gebied.

 

Op dit moment zijn er nog geen speciale hypotheken voor compacte zelfbouwwoningen of Tiny Houses. Maar banken zoals de Triodos en ASN zijn zich hierin wel aan het verdiepen. We raden je aan om contact op te nemen met je bank om te kijken wat de financieringsmogelijkheden zijn. 

Sociale koop kunnen we regelen. Neem hiervoor contact met ons op via inschrijvingen@minitopia.eu. 

Het contract is een gebruiksovereenkomst. Het is geen erfpachtconstructie. Als je geselecteerd bent en het contract gaat in vanaf de start bouw, dan loopt je contract in ieder geval voor 1 jaar. D.w.z. het 1e jaar bestaat er geen opzegmogelijkheid, daarna is de opzegtermijn 6 maanden. Het contract ga je aan bij Stichting Minitopia.

Over het algemeen is de woning jouw eigendom. Als je goedkoop bouwt, woon je goedkoop. Als je meer investeert kan je er langer gebruik van maken en de woning eventueel meenemen. Verkopen van je woning is mogelijk. Als de nieuwe eigenaar op Buurtschap te Veld komt wonen dan gaat dit in overleg met ons. Je kan ook je woning meenemen en dan bieden we een nieuwe plek op Buurtschap te Veld te huur aan. 

Er is onderzoek gedaan naar geluidsoverlast. De geluidskaart krijgen we nog, maar we zorgen dat we binnen de geldende geluidsnorm blijven. Daarom mag je maximaal 6 meter hoog bouwen. De bestaande geluidswal wordt met groen verbreed. Het geluid is een aandachtspunt van de gemeente. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd.

De auto is te gast in het gebied, er zijn fiets en wandelpaden.

Er komen parkeerkoffers bij een aantal kamers en aan de rand van het terrein. Het mobiliteitsplan komt binnenkort op de website van Buurtschap te Veld. 

Naast je contactgegevens vragen we naar je motivatie om hier te wonen. We vragen ook een omschrijving van het idee voor je woning, met een vermelding van de materiaalkeuze, de eventuele duurzame toepassingen en hergebruik van bestaande materialen. Een afbeelding, tekening of moodboard dat je idee voor een woning verbeeldt is eveneens onderdeel van het inschrijfformulier. Net als een indicatie van je bouwproces en wat je graag voor je omgeving wil doen.

Op onze website www.minitopia.eu vind je voorbeelden van woningen en verhalen van bewoners van Minitopia Poeldonk, een soortgelijke woonlocatie. In ons boek Minitopia, ruimte voor je woonwens worden de verschillende type woningen uitgebreid besproken. Het boek kan je kopen via nai010uitgevers.com/minitopia

Mocht je nog specifieke vragen hebben, dan kan je die mailen aan onze locatiemanager Tanea Tajiri via inschrijvingen@minitopia.eu. 

Contact

Zie voor meer informatie over het woongebied Buurtschap te Veld:
www.buurtschapteveld.nl

Voor praktische vragen die niet terug komen bij de FAQ kan je terecht bij onze locatiemanager Nina Eijkhout via
inschrijvingen@minitopia.eu

Voor redactionele vragen kan je terecht bij onze communicatiemedewerker Nina Eijkhout via
nina@minitopia.eu