DE INSCHRIJVING VOOR AVONTUURLIJKE TINY HOUSES EN ZELFBOUWWONINGEN TE TINY BELJAART IN DONGEN IS GESLOTEN.

Het braakliggende terrein aan de Beljaartlaan, grenzend aan de nieuwe wijk Beljaart, wordt in 2022 klaargemaakt voor een parkachtige woonomgeving met 8 à 10 woningen, afhankelijk van de plannen die mensen hebben ingediend. 
In Tiny Beljaart is ruimte voor een grote diversiteit aan woningen, waarvan de bewoners graag compact wonen, in een omgeving waar op een leuke manier aandacht voor elkaar is en gezamenlijke initiatieven van de grond kunnen komen, zoals een moestuin of plek voor kleine dieren.

EEN DIVERSITEIT AAN COMPACTE WONINGEN

Tiny Beljaart in Dongen is bedoeld voor woningen met een maximaal grondgebruik van 50m2 en een max bruto vloeroppervlakte van 70 m2. Bewoners ontwerpen of bouwen zelf een kleine, compacte woning, zoals een Tiny House. 

Er zullen maximaal 10 woningen op de locatie worden geplaatst. Bij de selectie houden we rekening met een afwisseling van de woningen in vorm, materiaalgebruik en inventieve, duurzame toepassingen.
 Rezone kan je helpen bij het ontwerpen en bouwen van een woning aan de hand van een bouwsysteem. Zie voor voorbeelden en inspiratie www.rxdomi.eu

TIJDELIJKE WOONLOCATIE

Tiny Beljaart is een tijdelijke locatie. De woonduur is tien jaar. Dat heeft als voordeel dat de woningen worden getoetst aan de bouwvergunning tijdelijke bouw en procedures veel sneller zijn afgehandeld. Binnen een jaar kunnen de eerste woningen al op de locatie geplaatst of gebouwd worden. Alle woningen dienen demontabel of verplaatsbaar te zijn.  

De locatie is nu een graslandschap gelegen aan de 
Beljaartlaan. Tussen de nieuwbouwwijk Beljaart en boerderijen in. Basisvoorzieningen zoals een supermarkt zijn in de buurt. In de komende twee jaar wordt van deze plek een groene, parkachtige omgeving gemaakt. Hoe het een en ander eruit komt te zien wordt met de bewoners besproken. Zij zullen de plannen ook samen met elkaar, onder begeleiding, gaan realiseren. 

TIJDSPLAN

1 september deadline inschrijven
20 september bekendmaking longlist. Hierna volgen persoonlijke presentaties van de plannen.
1 oktober bekendmaking definitieve bewoners
oktober en november voorbereiden bouwvergunning
december: indienen bouwvergunning
maart / april 2022: plaatsen en/of bouwen van de woningen op locatie. 

KOSTEN, FLEXIBEL WONEN EN ANDERE BELANGRIJKE WEETJES 

De kosten voor de huur van de grond zijn 300 euro huur in de maand. Hiervoor krijg je niet een eigen kavel, maar een ruime plek in een collectieve tuin. Reguliere woonlasten zoals water, energie, belastingen etc. komen hier bovenop. Houd rekening met circa 5.000 euro voor de totale kosten van de aanvraag bouwvergunning. 

Om het een en ander te regelen wordt een bewonersvereniging opgezet.
 
Let op, aangezien je geen eigenaar van de grond wordt is het lastig om een hypotheek te krijgen voor je woning. Een persoonlijke lening bij een bank kan mogelijk wel. Ons advies is om contact op te nemen met je bank en naar de mogelijkheden te vragen. In het inschrijfformulier vragen we je om een toelichting te geven op de financiële haalbaarheid. 
CONTACT

Voor vragen kun je contact opnemen met Tanea Tajiri, locatiecoördinator. Pers kan contact opnemen met Iris Peters, communicatieadviseur.

LOCATIE