Flexibele woonvormen

27 juni 2023 live!

Wij geloven in steden en wijken die zich flexibel aanpassen aan de wensen van haar bewoners. Dit betekent dat zowel professionals als burgers actief betrokken zijn bij het vormgeven van de stad. In onze visie vervagen vaste rolpatronen en vloeien functies naadloos in elkaar over. Ontwerpers worden bouwers, bouwers worden adviseurs en facilitators, en burgers worden ontwerpers. Deze constante flux en verandering van rollen en structuren stelt ons in staat om aan te passen aan de behoeften van het moment.
- Rolf van Boxmeer en Tessa Peters

Artikel Flexibele woonvormen

Metabolistische architectuur
Een belangrijke inspiratiebron voor ons zijn de Metabolisten uit Japan. Zij zochten in de jaren ’60 naar oplossingen voor overbevolking in Japanse steden. De Metabolisten zien architectuur niet als iets blijvends, maar als iets beweeglijks en vergankelijks. Architectuur volgt voor hen een cyclus van geboorte, groei, volwassenheid en aftakeling. Kisho Kurokawa, grondlegger van de Metabolismebeweging, pleit voor principes als ‘metabolisme, recyclebaarheid, symbiose, diversiteit en informatie’. Symbiose, het samenvoegen van twee delen om tegenstellingen te overbruggen, speelt hierin een centrale rol.

Vloeibare woongebieden
Bij Minitopia streven we ernaar om woningen naadloos op te laten gaan in het stedelijke landschap. Dit zie je terug in onze projecten, zoals Minitopia Poeldonk, waar voormalige afvalcontainers en een weegbrug nieuwe collectieve functies hebben gekregen. Daarnaast hanteren we een diffuse benadering van privé- en openbaar terrein. We vermijden bewust strikte scheidingen tussen deze gebieden, waardoor een kwalitatieve woonomgeving ontstaat. Je woont als het ware in een parkachtig landschap, waarbij de omgeving onder de huizen doorloopt. Dit bevordert de verbinding tussen bewoners en de gezamenlijke verantwoordelijkheid over collectieve ruimtes.

Flexibele en lichte stedenbouw
Onze huizen zijn compact, verplaatsbaar, aanpasbaar en betaalbaar, wat hen een zekere lichtheid geeft. Ook onze aanpak van de terreinen is licht. We maken gebruik van eenvoudige en goedkope energiemeters om het verbruik van elk huishouden inzichtelijk te maken en de kosten eerlijk te verdelen. Na verloop van tijd kunnen we alles weer inpakken en meenemen, inclusief de huizen en infrastructuur, waardoor het terrein in zijn oorspronkelijke staat blijft.

Stadsgevoel
We behandelen onze vloeibare woongebieden als normale steden. We mixen verschillende functies (wonen, werken, recreëren) en diverse woningtypen (koop en huur) om verschillende doelgroepen aan te spreken. Een homogene woonwijk komt namelijk de gemeenschapsvorming niet ten goede. Elk gebied krijgt een naam en we werken aan een visuele identiteit door middel van materiaal- en kleurgebruik, dat bijvoorbeeld terugkomt op borden op het terrein.

Integrale aanpak
Binnen Flexibele Woongebieden zijn de rollen niet strikt gescheiden. We vervullen meerdere rollen, waaronder die van architect, gebiedsregisseur, stedenbouwkundige en (niet commerciële) projectontwikkelaar. Deze integrale aanpak heeft als voordeel dat partners maar één aanspreekpunt hebben, wat het proces versnelt. Gemeenten en woningcorporaties zijn doorgaans onze opdrachtgevers. In overleg met hen richten we een stichting op die het beheer en onderhoud verzorgt, evenals zaken als schade, leegstand, terreinonderhoud, communitybuilding en programmering.

We pionieren en erkennen dat er weinig vergelijkingsmateriaal is. Daarom is overleg essentieel bij elke opdrachtgever. We hebben echter al veel ervaring opgebouwd en streven naar wat wij als goed en passend beschouwen.