Minitopia het boek

Minitopia. Ruimte voor je woonwens 
Pionierend boek over radicaal nieuwe woonvormen die buiten de getreden paden gaan. 

€34,95

> Biedt tal van inspirerende ideeën voor het bouwen van een duurzame toekomst in wonen

> Een must have voor kunstenaars, professionals, designers en anderen met interesse in duurzaam wonen

> Met een voorwoord van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, met bijdragen van artistiek leider en ontwerper Tessa Peters en architect en ontwerper Rolf van Boxmeer, schrijver en researcher Jeroen Junte en schrijver en organisatieadviseur Peter Camp, e.a.

Minitopia het boek gaat over de vrijheid om je eigen woonwens te realiseren en laat zien hoe nieuwe woonvormen in de praktijk tot stand komen. Woonvormen die compact, flexibel, kant en klaar of modulair zijn. Ontworpen met een app en zelf gebouwd, met natuurlijke bouwstoffen of slim hergebruik van bestaande materialen. De ambachtelijke en innovatieve bouwmethoden in dit boek bieden tal van inspirerende ideeën voor het bouwen van je eigen duurzame woning.

Dit boek komt voort uit het project Minitopia, een plek in Nederland waar Tessa Peters en Rolf van Boxmeer (Rezone) condities scheppen voor experimentele woongebieden met ruimte voor nieuwe woonvormen. Minitopia het boek gaat dieper in op de vormgeving van nieuwe woongebieden en het organisch ontstaan van samenlevingen waar voldoende ruimte is voor solidariteit en saamhorigheid.

Het boek kijkt ook naar de toekomst. Wat is er nodig voor een echte verduurzaming van wonen? Welke rol spelen woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, ontwerpers en bewoners in dit proces?